TX Nefario - шаблон joomla Форекс

Martin Hromada1, David Řehák2, Pavel Fuchs3, Tomáš Apeltauer4, Petr Hrůza5, Michal Bíl6, Vít Střítecký7

1Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 3Technická univerzita v Liberci, 4Vysoké učení technické v Brně 5Univerzita obrany, 6Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 7Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“

Anotace k projektu

Předmětem projektu je výzkum kritické infrastruktury (KI) se zaměřením na dynamické hodnocení souvztažnosti evropsky významných sektorů (energetiky, dopravy a IKT)      a jejich prvků, popis synergického efektu selhání těchto systémů a jejich vlivu na predikování dopadů a stanovení dynamického hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. Praktická část projektu je zaměřena na tvorbu systému určování klíčových prvků pozemní dopravní KI, KI odvětví energetiky a IKT v kontextu jejich souvztažnosti a ve vazbě na krizovou připravenost územních celků.

View the embedded image gallery online at:
http://resilience2015.cz/index.php/cz/#sigFreeIdf282adbd82

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pokročilý výzkum problematiky kritické infrastruktury v oblasti hodnocení souvztažnosti a odolnosti evropsky významných sektorů (a jejich subsystémů), kterými jsou energetika, doprava a informační a komunikační technologie. Stanovení souvztažnosti vybraných sektorů kritické infrastruktury umožní identifikovat a stanovit faktory, které mají zásadní vliv na zajištění minimální dostupnosti funkcí v rámci specifikovaných subsystémů kritické infrastruktury.

View the embedded image gallery online at:
http://resilience2015.cz/index.php/cz/#sigFreeId65eafd537a

Pracovní balíky

1.  Výzkum souvztažnosti vybraných evropsky významných sektorů národní kritické infrastruktury

2.  Výzkum synergického efektu selhání prvků kritické infrastruktury a jeho vlivu na dopady z pohledu účinné detekce a identifikace možných hrozeb v situačním přehledu

3.  Výzkum a tvorba metodických podkladů dynamického hodnocení souvztažnosti    v kritické infrastruktuře za účelem analýzy a modelování vzájemných závislostí systému kritické infrastruktury

4.  Výzkum a tvorba metodických podkladů dynamického hodnocení odolnosti kritické infrastruktury pro naplnění potřeby zvyšování ochrany a odolnosti kritické infrastruktury z pohledu potenciálních dopadů na systém

5.  Výzkum, vývoj a tvorba metodických a mapových podkladů systému určování prvků pozemní dopravní kritické infrastruktury ve vztahu k jejich souvztažnosti, domino a synergickému efektu

6.  Výzkum, vývoj a tvorba mapových podkladů systému určování klíčových prvků kritické infrastruktury odvětví elektroenergetiky v kontextu jejích souvztažnosti, domino a synergickému efektu

7.  Výzkum, vývoj a tvorba mapových podkladů systému určování klíčových prvků kritické informační infrastruktury v kontextu jejich souvztažnosti, domino a synergickému efektu

8.  Výzkum a tvorba mapových podkladů a softwarového řešení metod identifikace slabých míst kritické infrastruktury a jejich rozhraní a návrhy pro zvýšení jejich odolnosti

9.  Integrace dílčích výsledků a tvorba metodických podkladů pro komplexní systém dynamického hodnocení integrální odolnosti kritické infrastruktury v rámci vymezeného území

Základní specifikace projektu

Doba řešení:  2015 – 2019

Poskytovatel:  Ministerstvo vnitra ČR, Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020, BV III/1-VS

Identifikační kód:  VI20152019049                    

Webové stránky: www.resilience2015.cz

Hlavní výsledky projektu

Metodiky zaměřené na:

 • určování atributů dynamického modelování souvztažnosti v kritické infrastruktuře
 • dynamického hodnocení resilience kritické infrastruktury
 • určování prvků kritické infrastruktury odvětví energetiky v kontextu jejích souvztažnosti, domino a synergickému efektu
 • určování a testování prvků pozemní dopravní kritické infrastruktury
 • určování kritických prvků informační a komunikační infrastruktury
 • hodnocení odolnosti prvků kritické infrastruktury ve vazbě na krizovou připravenost územních celků

Softwarové aplikace pro:

 • dynamické modelování souvztažnosti v kritické infrastruktuře
 • modelování souvztažnosti, domino a synergický efekt v odvětví energetiky
 • testování výkonnosti prvků kritické infrastruktury v sektoru doprava
 • hodnocení robustnosti sítí a jejich slabých hran

Výzkumné zprávy a mapové podklady ve vztahu k:

 • identifikaci prvků kritické infrastruktury odvětví energetiky ve vybraném území
 • identifikaci prvků kritické infrastruktury pozemní dopravní kritické infrastruktury
 • identifikaci kritických prvků informační a komunikační infrastruktury na vybraném území
 • systému predikce slabých míst v rozhraní kritické infrastruktury ve vybraném území

View the embedded image gallery online at:
http://resilience2015.cz/index.php/cz/#sigFreeIdea75938e8f

Postup rešení

Na základě určení statických a dynamických atributů bude možné analyzovat a modelovat vliv vzájemných závislostí (interdependencies) s cílem zvýšení dostupnosti a odolnosti dodávky vybraných funkcí. Tyto poznatky budou znalostním základem pro výzkum vlivu a dopadů synergického jevu a domino efektu na dynamické hodnocení souvztažnosti a odolnosti (resilience) KI. Naplnění všech skutečností následně umožní dynamické hodnocení odolnosti KI v rámci vymezeného území, jehož výstupem bude stanovení dopadů. Dalším přínosem bude objektivní výběr preventivních opatření k minimalizaci dopadu hrozeb pro zvolené oblasti KI, a to v oblasti bezpečnosti (safety), v oblasti zabezpečení (security) a oblasti připravenosti (preparedness). Výstupy z projektu budou základem pro optimalizaci plánovacího procesu ve vztahu k postupům a opatřením při řešení vybraných krizových situací a tím i plány krizové připravenosti subjektů KI. Současně bude projekt základem pro vytvoření a zavedení systémů, které umožní hodnotit v čase úroveň souvztažnosti a tím i integrální odolnosti. Tím se významně rozšíří a doplní aktuální stav poznání a možností statického hodnocení odolnosti ve prospěch dynamického hodnocení odolnosti KI v čase.

View the embedded image gallery online at:
http://resilience2015.cz/index.php/cz/#sigFreeIdb5a81d7c7c

Partneři

 • 1